Saiz maksimum

» Maksimum lampiran: 2
» Saiz maksimum bagi setiap lampiran: 5000 kB
» Fail lampiran mungkin berakhir dengan:

.gif, .jpg, .png, .zip, .rar, .csv, .doc, .docx, .txt, .pdf

Tutup tetingkap